Hva er greia?

Tofteloftet trykker egne fotografier på  et av treforedlingsindustriens halvfabrikata; tørr cellulose eller papirmasseark som industrien sjøl kaller det.

Vi kaller det Fibre Expressions

 

Papirmassearkene lages av bearbeida trevirke som så går videre som en ingrediens i mange varianter papir. Så vanligvis kan man si at papirmasseark er stadiet midt mellom tømmerstokk og trykkpapir.


Gjennom Tofteloftet blir verden annerledes. Via en hypermoderne digital plotter eller via verdens eldste trykkemetode - silketrykk - trykkes nære fotografier rett på papirmassearkene. Motivene er i hovedsak hentet fra papirmassearkenes røtter, skog og land, vann og strand.

Fotografiene fanger utsnittet så nært at det er strukturen som blir iøynefallende. For detaljene rommer helt andre historier. Resultatet er råstoff trykka på halvfabrikata sett med et blikk som hedrer det hele.