Arkfakta

 

Den viktigste ingrediensen i papirmasseark, er cellulose. 
Cellulose brukes i så ulike produkter som tekstiler, legemidler og matvarer.

Södra er en av verdens største produsenter av papirmasse. De siste åra det var celuloseproduksjon på Tofte, eide Södra fabrikken her. Den virksomheten blei lagt ned høsten 2013. 

Våren 2014 blei det kjent at Södra har inngått en intensjonsavtale med Statkraft om å utvikle biodrivstoff av råstoff fra skogen. Planen er å drive denne virksomheten på Tofte.

For industrien er hovedinndelinga av cellulosekvalitet utfra langfiber og kortfiber. Langfiber blir det når trær vokser karrig, gjerne høyt over havet slik at veksten går sakte. Kortfiber blir det når trærne vokser fort, for eksempel på plantasjer i Sør-Amerika.

Tofteloftet benytter langfiberark. Ett papirmasseark er 80 X 80 cm stort og veier om lag 600 gram per ark.Både blekningsgraden og tjukkelsen varierer noe, men arkene Tofteloftet benytter er rundt 2,3 millimeter tjukke, og fargen går fra eggeskall til noe hvitere. Fordi arkene Tofteloftet benytter er dominert av langfiber, går det godt an å brette dem. 

 

Tofteloftet bruker arkene og lager kort, kunst og konferansemapper.  Når disse cellulosekvalitetene kjøpes av vanlige papirprodusenter, brukes den ifølge Södras egen hjemmeside slik:

 

Södra Green

Södra green ger ett rivstarkt, poröst och öppet papper med hög bulk. Råvaran, huvudsakligen bestående av sågflis, från gran och tall, är vald för att ge så långa och grova fibrer som möjligt (2,35 – 2, 65 mm). Det ger en massa med goda armeringsegenskaper, hög avvattningsförmåga och mycket god körbarhet. 
Slutprodukter
Pocketböcker, Veckotidningar, Telefonkataloger, Dagstidningar, Kaffefilter

Södra Blue 
Massorna i produktgruppen Södra Blue tillverkas av barrmassaved. Massorna passar för tillverkning av många typer av papper som till exempel finpapper, magasinspapper, tissue och specialpapper.