Noen av våre kunder

  
 

Klimasertifikat  

Viken Skog VIKEN SKOG - Norges største skogeier-eide andelslag.

Fotofat til utsmykking, Rein-mapper.

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet - Norges største parti.

Julekort, Hedersgavebilder til medlemmer

Valdius Validus - Validus-gruppen består av Nordens ledende selskaper og merkevarer innen helsekost, duty free og personlig pleie.

Tre serier orkidéfotofat.

skogeslskapet Det norske Skogselskap er en ideell medlemsorganisasjon med 19 lokale skogselskap. Målet er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning. påvirkning.

Skog og tre 2010 og 2011

bfk Buskerud fylkeskommune er en av Buskeruds største og mest tverrfaglige kompetansebedrifter med over 2100 ansatte.

mars 2008 - Levering av kort til Buskerud fylkeskommune.
februar 2009 - Fotofat.
november 2009 - Kort.
Buskeruds fylkeskunstner 2009,2010, 2011 og 2012 .

  

Andre kunder