Kort

Tofteloftets kort er doble. De lages med en spesialutvikla design der framsida er smalere enn baksida. Ryggen bygger omtrent en halv centimeter. Kort lages både for fritt salg og på bestilling.  Kortene deler seg i to grupper – de trykte og de prega kortene. De trykte kortene lages fortløpende og finnes med mange nære naturmotiver. De finnes med både ensidig og tosidig trykk

KORT

Bredde
Framsida

Bredde
Baksida

Høyde

Small

8

10

14,5

Medium

12,5

14,5

14,5

Large

12,5

14,5

21,5

 

Kort - small kort- medium kort - large

Small                               Medium                          Large

 

Fotomotivene vil til enhver tid variere.
De prega kortene finnes nå kun med blindpreg.
Blindpreg lages slik at en hun og en han-del legges under og en del legges over arket og så overføres motivet gjennom hardpress til kortet. Dermed blir motivet utheva og mønstret er godt å ta på - på begge sider av kortet. Det tilføres ikke farger.

 

  

Per i dag er det kun mulig å kjøpe kort ved å ta direkte kontakt på 900 11 856