Oppheng

 

Tofteloftet har utvikla tre spesialteknikker for oppheng. Hensikten er at det spesielle ved bildene skal komme tydelig fram. I tillegg har vi en etterpåløsning.

 

A. Sveveramme

Sveveramma er spesialkonstruert i massiv tre. Det blir liggende luft mellom ramma og trykket. Avstanden kan varieres. Følelsen blir en slags bilde på boks for Brettebildene, og de stikker utafor ramma.

For fotofat og småtrykk legges arket så vidt innafor sveveramma. Avstanden kan her også reguleres. 

B. Fleksiramme

Det trykte arket plasseres helt ensomt mellom to pleksiglassplater. I trykkene med 3D er det sparra ut hull i den bakre plata for å gi plass til den unike fotofatgropa.

 

Dette gir en stram image i samspill med papirmassearkets  organiske uttrykk. 

Framsida finnes i to varianter - tett eller med det vil kaller "norsk åpning". Norsk åpning innebærer at tilsvarende kvadrat er åpen foran slik at gropa kommer enda tydeligere fram. Pleksiglassplatene holdes sammen med 12 runde spesialnagler i stål på de store fotofata, 8 på de små Miniatyrene.

C. Bakramme i tre

 

Disse bildene egner seg best for kunder som er både litt følsomme og dristige. Følsomme fordi nakenheten i materialet da kommer tydeligere fram. For de dristige - fordi det har vist seg at materialet har sterke krefter i seg som ikke nøvendigvis finner seg i å henge 100 % i ro på en vegg. Kombinasjonene av porøsiteten i materialet og langfibra ark gjør at arkene under skiftende temperatur og fuktighetsforhold, som en resepsjon eller andre rom med klimasvingninger, i enkelte tilfeller kan røre på seg. Fordelen ved denne opphengsklare modellen med en spesialkonstruert blindrammeoppheng limt på baksida av papirmassearket, er at ramma plasseres helt ut i kanten – slik at papirmassearket henger fritt og synlig. Konstruksjonen bygger ikke mer enn 1 cm fra veggen og har vanlig oppheng med metalltråd. På den måten blir papirmassearkskanten fremdeles tilgjengelig og bildet kan henges opp på en vanlig opphengskrok. Denne kan også brukes som utgangspunkt der kunden sjøl vil velge en dekorativ normal-ramme.

D. Fleksifront 

Har du tidligere kjøpt Brettebilder eller Fotofat med bakramme som henger på veggen i lokaler der det viser seg spesielt nødvendig å beskytte dem, er det  mulig å kjøpe en spesiallaga fleksifront.