Miniatyrer


Miniatyrene består av et trykk på 21,5 x 2,15 centimeter. Motivene er i utgangspunktet de samme som finnes under fanen fotofat. Forskjellen er altså størrelsen, og at Miniatyrene er flate. Miniatyrene rammes inn ved å plasseres mellom to fleksifrontplater som holdes sammen  av 8 spesialskruer som igjen har blanke nagler. Størrelsen på fleksiramma er 30 X 30 centimeter. Dermed oppstår et gjennomsiktig felt som gjør at veggen bildene henger på blir aktivt deltakende i uttrykket. Her på panelvegg.    

 

Alle leveres i spesialesker, og er håndsignert og nummerert – fiks ferdige til å henge på veggen. Motivene er i utgangspunktet de samme som finnes under fanen fotofat. Forskjellen er størrelsen, og at Miniatyrene er flate.

Her er motivene som i utgangspunktet er til salgs i dette formatet per i dag.

Ta kontakt når det gjelder de enkelte motivene. Ikke lagerførte motiver har normal leveringstid på noen uker. Motiver kan også bestilles.

 utarbeides på oppdrag. 

Ramminga på Miniatyrene er designmessig i slekt med fotofatene. Blanke nagler, og et gjennomsiktig felt som gjør at veggen bildene henger på blir aktivt deltakende i uttrykket. Her på panelvegg.    

 .          .