Kort

Tofteloftets kort er doble. De lages med en spesialutvikla design der framsida er smalere enn baksida. Ryggen bygger omtrent en halv centimeter. Kort lages både for fritt salg og på bestilling.  Kortene deler seg i to grupper – de trykte og de prega kortene. De trykte kortene lages fortløpende og finnes med mange nære naturmotiver. De finnes med både ensidig og tosidig trykk

KORT

Bredde
Framsida

Bredde
Baksida

Høyde

Small

8

10

14,5

Medium

12,5

14,5

14,5

Large

12,5

14,5

21,5

 

Small                              Medium                         Large

 

Fotomotivene vil til enhver tid variere. De prega kortene finnes enten med blindpreg eller farga preg. Vi er også i ferd med å utvikle kort med varmepreg.

 

A)     Blindpreg lages slik at en hun og en han-del legges under og en del legges over arket og så overføres motivet gjennom hardpress til kortet. Dermed blir motivet utheva og mønstret er godt å ta på - på begge sider av kortet. Det tilføres ikke farger.

 

B)     Alternativt preges mønstret bare halvveis nedi kortet.  Da legges folier med ulike metallaktige farger ned i mønstret, alt fra sølv via vinrød til kongeblå og videre til blant annet mosegrønn. Dette kalles fargepreg. Fargen velges av kunden ut fra en egen foliekatalog for hver ulik produksjon av motivet og kan altså spesialbestilles. Både matt og blank er tilgjengelig.  

 

Det er også mulig å bestille egne preg, for eksempel monogram til bryllup. Ta kontakt.

Her ser du pregemønster som per i dag kan bestilles.

Per i dag er det følgende framgangsmåter for å få kjøpt våre kort.

 

·       Wenches bokhandel, Tofte

·       Galleri Tofteloftet i Holmsbu       ( over Brdr. Jensen)

·       På Tofteloftets eget utsalg i Tyristubben 11 A

·       Gjennom spesialbestilling – da gjerne i større opplag – som julekort, bordkort til jubilantfester etc.